TEORIJA ORGANIZACIJE U NOVOM DIGITALNOM OKRUŽENJU

Authors

DOI:

https://doi.org/10.58898/sij.v1i1.15-22

Keywords:

teorija organizacije, menadžment, blokčejn, pametni ugovor, DAO, veštačka inteligencija

Abstract

Savremena teorija organizacije mora da uzme u obzir uticaj novih disruptivnih tehnologija na organizaciono teoretisanje i odnos između organizacionog dizajna, strukture i performansi. U radu polazimo od predpostavke da organizacije nisu uvek konsenzualne jer različiti ciljevi unutar organizacije odražavaju posebne interese i potrebe različitih steikholdera, koji mogu biti u sukobu jedni sa drugima. Blockchain tehnologije omogućavaju da se preko algoritma, dakle automatizovano, utvrdi konsenzus u decentralizovanoj mreži bez pribegavanja spoljnom autoritetu za odlučivanje i sprovođenje. Tehnologija distribuirane knjige (DLT), uz pomoć veštačke inteligencije i pametnih ugovora omogućava uspostavljanje organizacije bez menadžmenta ili zaposlenih, potpuno konstruisanu korišćenjem koda. Kao rezultat toga dobijamo decentralizovanu autonomnu organizaciju (DAO), u kojoj AI algoritmi deluju potpuno autonomno. Ovaj rad razmatra DAO kao mehanizam koji funkcioniše autonomno, automatski usaglašava interese i radikalno menja donošenje odluka unutar organizacija. Nove digitalne tehnologije i evolucija interneta upućuju nas da ispitamo kako vladajuće organizacione teorije mogu biti unapređene i promenjene u skladu sa novim tehnološkim okruženjem. Ovaj rad pokazuje kako dosadašnji pristupi organizacionoj teoriji, posebno menadžerizam kao preovlađujući pristup, nisu uvek funkcionalni i ne kooptiraju sa aktuelnim organizacionim praksama, posebno na Internetu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali, M., & Bagui, S. (2021). Introduction to NFTs: the future of digital collectibles. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 12(10), 50-56. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0121007

Ammous, S. ( 2018). Bitcoin standard. John Wiley & Sons, Inc.

Bjelajac , Ž. & Bajac , M. (2022). Blockchain technology and money laundering. Pravo- teorija i praksa, Vol.39 No. 2 (2022) 21-38. https://doi.org/10.5937/ptp2202021B

Bjelajac , Ž. & Bajac , M. (2022). Veštačka inteligencija (AI) u funkciji prepoznavanja emovija I nasilničkog mentaliteta. Kultura polisa, Vol. 19 No.2 (2022), 277-297. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2022.19.2p.277bb

Brekke, J. K. (2019). Disassembling the Trust Machine, [Unpublished doctoral dissertation Thesis, Durham University, Geography Department]. http://distributingchains.info/wp-content/uploads/2019/06/DisassemblingTrustMachine_Brekke2019.pdf

Mc Aulei, J., Duberley, J., Johnson, P. (2007). Organization theory: chalanges and perspectives. Pearson Education Limited.

Nakamoto, Satoshi, 2008. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Whitepaper. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Rijmenam, van M. (2020). Revising the ‘science of the organisation’: Theorizing AI agency and actorhood. DOI: 10.1080/14479338.2020.1816833.

Schwab, C. (2016). The fourth industrial revolution. Worl economic forum.

Schwab, C. (2020). COVID-19: The Great Reset. Worl economic forum. http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf

Tapscott, D. and Tapscott, A. (2016). Blockchain revolution. Penguin Random House.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

TEORIJA ORGANIZACIJE U NOVOM DIGITALNOM OKRUŽENJU. (2022). Social Informatics Journal, 1(1), 15-22. https://doi.org/10.58898/sij.v1i1.15-22